#7Z - 7-Zip GUI screenshots

Main window
#7Z - 7-Zip GUI 1.1 : Main window

Screenshots for #7Z - 7-Zip GUI 1.1

Main window
Main window

Screenshots for #7Z - 7-Zip GUI 0.7

main interface
main interface
benchmarking
benchmarking
options
options