Actual Title Buttons screenshots

Main Window
Actual Title Buttons 6.6 : Main Window

Screenshots for Actual Title Buttons 7.2

Main Window
Main Window

Screenshots for Actual Title Buttons 7.0

Program Settings
Program Settings
Window Settings
Window Settings
Quick Window Settings (Window Manager)
Quick Window Settings...
Extra Title Bar Buttons
Extra Title Bar Buttons
Extended Window Menu
Extended Window Menu
About Dialog
About Dialog

Screenshots for Actual Title Buttons 6.7

Main window
Main window

Screenshots for Actual Title Buttons 6.6

Main Window
Main Window

Screenshots for Actual Title Buttons 5.0

Main Window
Main Window