BCWipe screenshots

Main Window
BCWipe 3.1 : Main Window

Screenshots for BCWipe 6.0 beta

Task Manager
Task Manager
Setup Window
Setup Window
About Window
About Window
Main Window
Main Window
Program Settings
Program Settings

Screenshots for BCWipe 3.1

Main Window
Main Window