Classic Shell screenshots

Next screenshot
Main window
Classic Shell 3.2 : Main window

Screenshots for Classic Shell 4.3

Main window
Main window
Main window
Main window

Screenshots for Classic Shell 4.2

Main Interface
Main Interface

Screenshots for Classic Shell 4.1

Settings Window
Settings Window

Screenshots for Classic Shell 4.0

Start Menu Window
Start Menu Window

Screenshots for Classic Shell 3.6

Settings Window
Settings Window
Start window
Start window

Screenshots for Classic Shell 3.5

main screen
main screen

Screenshots for Classic Shell 3.4

Main window
Main window

Screenshots for Classic Shell 3.3

General view
General view
General view
General view

Screenshots for Classic Shell 3.2

Main window
Main window
Main window
Main window
Main window
Main window

Screenshots for Classic Shell 1.9

Classic Start Menu
Classic Start Menu
Settings
Settings
Changing the Skin
Changing the Skin