FreeOCR screenshots

Next screenshot
Main window
FreeOCR 3.0 : Main window

Screenshots for FreeOCR 5.4

Main Screen
Main Screen
Text Post Cleanup
Text Post Cleanup
Change Font
Change Font

Screenshots for FreeOCR 5.0

Text Post Cleanup
Text Post Cleanup
Scanning Window
Scanning Window
Main Window
Main Window

Screenshots for FreeOCR 4.2

Main Window
Main Window

Screenshots for FreeOCR 3.0

Main window
Main window
About window
About window
Image cropping
Image cropping