IncrediMail Xe screenshots

Previous screenshot Next screenshot
New Message
IncrediMail Xe 5.8 : New Message

Screenshots for IncrediMail Xe 5.8

Main Menu
Main Menu
New Message
New Message
Inbox properties
Inbox properties

Screenshots for IncrediMail Xe 2.0

Main window
Main window