magayo Lotto screenshots

Previous screenshot
Main window
magayo Lotto 1.0 : Main window

Screenshots for magayo Lotto 5.3

About
About
Main window
Main window

Screenshots for magayo Lotto 5.2

Main window
Main window
Main window
Main window

Screenshots for magayo Lotto 4.0

Draw Results Window
Draw Results Window
Main Window
Main Window

Screenshots for magayo Lotto 3.6

Main Window
Main Window

Screenshots for magayo Lotto 3.2

Main window
Main window

Screenshots for magayo Lotto 1.0

Main window
Main window
Main window
Main window
Main window
Main window