Sandboxie screenshots

Previous screenshot Next screenshot
Sandboxed applications
Sandboxie 3.3 : Sandboxed applications

Screenshots for Sandboxie 4.0

Main window
Main window

Screenshots for Sandboxie 3.7

Setup Wizard
Setup Wizard
Welcome Screen
Welcome Screen
Software Compatibility
Software Compatibility
Sandboxie Control
Sandboxie Control
Program Alerts
Program Alerts
About Screen
About Screen

Screenshots for Sandboxie 3.6

Main window
Main window

Screenshots for Sandboxie 3.5

Main window
Main window

Screenshots for Sandboxie 3.3

You can choose how to open each program
You can choose how to open...
Tray icon + menu
Tray icon + menu
Sandboxed applications
Sandboxed applications
You can configure the settings modifying the ini file
You can configure the...
Configurations warning
Configurations warning