ZipStar screenshots

Previous screenshot Next screenshot
View Menu
ZipStar 5.6 : View Menu

Screenshots for ZipStar 5.6

Main Window File Menu
Main Window File Menu
Edit Menu
Edit Menu
Archive Menu
Archive Menu
View Menu
View Menu
Tools Menu
Tools Menu
Help Menu
Help Menu
Archive Information Panel
Archive Information Panel
Quick View Panel
Quick View Panel
Extract Dialog
Extract Dialog
Compression Wizard
Compression Wizard